Giấc Mộng Tây Du 2 - Thiết Phiến Công Chúa (Dream Journey 2 - Princess Iron Fan) 2017: bắt đầu từ kiếp nạn xảy ra tại ải Hỏa Diệm Sơn, nơi mà những ngọn lửa đặc biệt cháy quanh năm suốt tháng trên những ngọn núi, chặn đường đi thỉnh kinh của 3 thầy trò đường Tăng, lúc này Ngộ Không phải dùng tớ...

Thời Lượng: 91 phút

Năm Phát Hành: 2017

IMDB: 5.8

Ngày Cập Nhật: 25-09-2021

------------------------------

Giấc Mộng Tây Du 2 - Thiết Phiến Công Chúa (Dream Journey 2 - Princess Iron Fan) 2017: bắt đầu từ kiếp nạn xảy ra tại ải Hỏa Diệm Sơn, nơi mà những ngọn lửa đặc biệt cháy quanh năm suốt tháng trên những ngọn núi, chặn đường đi thỉnh kinh của 3 thầy trò đường Tăng, lúc này Ngộ Không phải dùng tới chiếc quạt 3 tiêu đi mượn của Thiết Phiến Công Chúa thì mới có thể dập tắt nó. Và nhằm phát huy hết pháp lực quạt ba tiêu, Tôn Ngộ Không đã phụng mệnh Bồ Tát xuyên không quay về 500 năm trước để lấy bằng được giọt nước mắt của Thiết Phiến công chúa. Từ đây, hành trình thử thách Ngộ Không vô cùng gian nan khi vừa phải thuyết phục công chúa, đồng thời cũng phải đối đầu với bọn yêu quái xảo quyệt.

------------------------------

Hãy để lại Bình Luận của Bạn.

Chúng tôi tôn trọng nội dung bình luận của người dùng. Tuy nhiên, việc comment các link không an toàn sẽ bị hạn chế!