Hàng Long Đại Sư (Dragon Hunter) 2017: Bối cảnh của Hàng Long Đại Sư được lấy vào thời điểm hỗn loạn xảy ra tại cánh cổng phân chia giữa trần gian và địa ngục, để rồi những con yêu quái bất ngờ xuất hiện tác oai tác quái, gây ra sự sợ hãi cho khắp chúng sinh, hậu quả mà chúng mang lại chắc chắn...

Thời Lượng: 85 phút

Năm Phát Hành: 2017

IMDB: N/a

Ngày Cập Nhật: 06-08-2021

------------------------------

Hàng Long Đại Sư (Dragon Hunter) 2017: Bối cảnh của Hàng Long Đại Sư được lấy vào thời điểm hỗn loạn xảy ra tại cánh cổng phân chia giữa trần gian và địa ngục, để rồi những con yêu quái bất ngờ xuất hiện tác oai tác quái, gây ra sự sợ hãi cho khắp chúng sinh, hậu quả mà chúng mang lại chắc chắn là rất lớn nếu như không có ai đó có thể hàng phục chúng. Trong hoàn cảnh cực kỳ cấp bách đó, hòa thượng Lý Tu Duyên được giao trọng trách đi tìm Lạc Sắc đại sư để nhờ ông ấy giúp đỡ

------------------------------

Hãy để lại Bình Luận của Bạn.

Chúng tôi tôn trọng nội dung bình luận của người dùng. Tuy nhiên, việc comment các link không an toàn sẽ bị hạn chế!