Hồng Môn Yến (White Vengeance) 2011: Hồng Môn Yến truyền kỳ - dựa trên một câu chuyện hư cấu dựa trên 1 giai đoạn lịch sử Hán - Sở tranh hùng. Bữa tiệc tại Hồng Môn đại điện có tính chất quyết định đối với vận mệnh cả dân tộc Trung Hoa. Tóm lược mối quan hệ ngang trái giữa Tây Sở Bá Vương Hạng ...

Thời Lượng: 135 phút

Năm Phát Hành: 2011

IMDB: N/a

Ngày Cập Nhật: 03-03-2021

------------------------------

------------------------------

Hãy để lại Bình Luận của Bạn.

Chúng tôi tôn trọng nội dung bình luận của người dùng. Tuy nhiên, việc comment các link không an toàn sẽ bị hạn chế!