Quyết Định Thanh Trừng (Decision: Liquidation) 2018: Kẻ cực đoan tàn nhẫn Bazgaev chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công khủng bố dẫn đến cái chết của hàng trăm thường dân, trong đó có trẻ em học đường, đang lên kế hoạch cho các hành động mới. Một nhóm nhân viên an ninh sẽ theo dõi và tiêu diệt...

Thời Lượng: 96 phút

Năm Phát Hành: 2018

IMDB: 5.4

Ngày Cập Nhật: 01-05-2021

------------------------------

Quyết Định Thanh Trừng (Decision: Liquidation) 2018: Kẻ cực đoan tàn nhẫn Bazgaev chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công khủng bố dẫn đến cái chết của hàng trăm thường dân, trong đó có trẻ em học đường, đang lên kế hoạch cho các hành động mới. Một nhóm nhân viên an ninh sẽ theo dõi và tiêu diệt

------------------------------

Hãy để lại Bình Luận của Bạn.

Chúng tôi tôn trọng nội dung bình luận của người dùng. Tuy nhiên, việc comment các link không an toàn sẽ bị hạn chế!