Sơn Hà Lệnh (Word Of Honor) 2021: Thiên Nhai Khách - A Tale of the Wanderers - được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Priest. Bộ phim là câu chuyện tình cảm của Chu Tử Thư - thủ lĩnh Thiên Song đứng trên vạn người chỉ dưới một người, và Ôn Khách Hành - kẻ đứng đầu của quỷ cốc gh...

Thời Lượng: 37/37 tập

Năm Phát Hành: 2021

IMDB: 9.8

Ngày Cập Nhật: 04-04-2021

------------------------------

Sơn Hà Lệnh (Word Of Honor) 2021: Thiên Nhai Khách - A Tale of the Wanderers - được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Priest. Bộ phim là câu chuyện tình cảm của Chu Tử Thư - thủ lĩnh Thiên Song đứng trên vạn người chỉ dưới một người, và Ôn Khách Hành - kẻ đứng đầu của quỷ cốc...

------------------------------

Hãy để lại Bình Luận của Bạn.

Chúng tôi tôn trọng nội dung bình luận của người dùng. Tuy nhiên, việc comment các link không an toàn sẽ bị hạn chế!