Thằng Em Lý Tưởng (Inseparable Bros) 2019: Se-Ha (Shin Ha-Kyun) và Dong-Goo (Lee Kwang-Soo) không phải là anh em cùng huyết thống, nhưng họ đã như anh em trong 20 năm qua. Se-Ha thông minh, nhưng anh ấy bị khuyết tật về thể chất. Dong-Goo không thông minh lắm, nhưng anh ấy có thể chất tuyệt vời...

Thời Lượng: 114 phút

Năm Phát Hành: 2019

IMDB: 7.1

Ngày Cập Nhật: 14-05-2021

------------------------------

Thằng Em Lý Tưởng (Inseparable Bros) 2019: Se-Ha (Shin Ha-Kyun) và Dong-Goo (Lee Kwang-Soo) không phải là anh em cùng huyết thống, nhưng họ đã như anh em trong 20 năm qua. Se-Ha thông minh, nhưng anh ấy bị khuyết tật về thể chất. Dong-Goo không thông minh lắm, nhưng anh ấy có thể chất tuyệt vời. Hai người đàn ông này gặp Mi-Hyun (Esom). Cô ấy là người duy nhất đối xử với họ mà không có thành kiến. Mi-Hyun giúp họ bước ra thế giới.

------------------------------

Hãy để lại Bình Luận của Bạn.

Chúng tôi tôn trọng nội dung bình luận của người dùng. Tuy nhiên, việc comment các link không an toàn sẽ bị hạn chế!