Phim Trung Quốc (675 Phim)

Trung Quốc
Full HD
Vân Tịch Độc Cốc Tân Nương / Yun Xi: Du Gu Xin Niang / Yunxi Poison Valley Bride
Trung Quốc
Full HD
Sao Hỏa Dị Biến / Huo xing yi bian / Mutation on Mars

Sao Hỏa Dị Biến

Mov 74 phút 2021
Trung Quốc
Full HD
Hôn Lễ Của Em / Ni de hun li / My Love

Hôn Lễ Của Em

Mov 115 phút 2021
Trung Quốc
Full HD
Giếng Tỏa Long / The Dragon Hunting Well

Giếng Tỏa Long

Mov 80 phút 2020
Trung Quốc
Trọn Bộ
Thiếu Niên Du Chi / Một Tấc Tương Tư / Love in Between

Thiếu Niên Du Chi / Một Tấc Tương Tư

TV Series 45 phút/tập 2020
Trung Quốc
Full HD
Truyền Thuyết Mạnh Bà / The Ferry Man Manjusaka

Truyền Thuyết Mạnh Bà

Mov 111 phút 2018
Trung Quốc
Full HD
Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông / Xi huan ni / This Is Not What I Expected
Trung Quốc
Tập 6
Thương Lan Quyết / Love Between Fairy and Devil

Thương Lan Quyết

TV Series 45 phút/tập 2022
Trung Quốc
Tập 8
Cưới Trước Yêu Sau / Love Starts From Marriage

Cưới Trước Yêu Sau

TV Series 5 phút/tập 2022
Trung Quốc
Trọn Bộ
Học Viện Thích Khách / Assassin Academy

Học Viện Thích Khách

TV Series 30 phút/tập 2021
Trung Quốc
Trọn Bộ
Thành Phố Ánh Sáng / Lưu Quang Chi Thành / City of Streamer

Thành Phố Ánh Sáng / Lưu Quang Chi Thành

TV Series 45 phút/tập 2022
Trung Quốc
Trọn Bộ
Thượng Cổ Mật Ước / Sơn Hải Kinh / Guardians of the Ancient Oath

Thượng Cổ Mật Ước / Sơn Hải Kinh

TV Series 45 phút/tập 2020
Trung Quốc
Trọn Bộ
Võ Đang Nhất Kiếm / The Ultimate Sword / First Sword of Wudang

Võ Đang Nhất Kiếm

TV Series 45 phút/tập 2021
Trung Quốc
Tập 14
Cái Ôm Thứ Hai / My Way

Cái Ôm Thứ Hai

TV Series 45 phút/tập 2022
Trung Quốc
Tập 5
Kiếm Võng 3 - Hiệp Can Nghĩa Đảm Thẩm Kiếm Tâm / JX Online 3: The Adventure of Shen Jianxin in Chang'an
Trung Quốc
Tập 2
Hắc Môn / Swarm

Hắc Môn

TV Series 23 phút/tập 2022
Trung Quốc
Full HD
Chuyên Gia Bắt Ma / Wui wan yeh / Out Of The Dark

Chuyên Gia Bắt Ma

Mov 86 phút 1995
Trung Quốc
Full HD
Sông Tô Châu / Su Zhou he / Suzhou River

Sông Tô Châu

Mov 83 phút 2000
Trung Quốc
Full HD
Diệu Thủ Hồi Xuân / Lat sau wui cheun / Help!!!

Diệu Thủ Hồi Xuân

Mov 92 phút 2000
Trung Quốc
Full HD
Con Mắt Âm Dương / Gin gwai / The Eye

Con Mắt Âm Dương

Mov 99 phút 2002
Trung Quốc
Full HD
Con Mắt Âm Dương 2 / Gin gwai 2 / The Eye 2

Con Mắt Âm Dương 2

Mov 95 phút 2004
Trung Quốc
Full HD
Con Mắt Âm Dương 10 / Gin gwai 10 / The Eye 3 Infinity

Con Mắt Âm Dương 10

Mov 86 phút 2005
Trung Quốc
Full HD
Mỹ Nữ Lừa Tình / Cuộc Sống Tươi Đẹp / Mei li ren sheng / A Beautiful Life
Trung Quốc
Full HD
Bạn Gái Tôi Là Đặc Vụ / Chilgeup gongmuwon / My Girlfriend Is an Agent

Bạn Gái Tôi Là Đặc Vụ

Mov 112 phút 2009

TAGs:

Top Xem Nhiều