Vũ Khí Tuyệt Mật (Secret Weapon) 2019: Đó là Chiến tranh thế giới thứ hai. Hồng quân đã phải rút lui vội vàng và bỏ lại vũ khí tối mật của họ, "Katyusha", ở phía sau. Một nhóm 8 người lính được cử đi làm mọi cách để không để "Katyusha" lọt vào tay quân Đức....

Thời Lượng: 97 phút

Năm Phát Hành: 2019

IMDB: N/a

Ngày Cập Nhật: 23-04-2021

------------------------------

------------------------------

Hãy để lại Bình Luận của Bạn.

Chúng tôi tôn trọng nội dung bình luận của người dùng. Tuy nhiên, việc comment các link không an toàn sẽ bị hạn chế!